Nieuws
Affiche Clip Flyer Equal Pay Pact
Dit was Equal Pay Day 2014

Tijdens Equal Pay Day 2014 voerden vrijwilligers van zij-kant en ABVV-militanten overal in Vlaanderen en Brussel actie voor gelijk loon voor vrouwen en mannen. Ze richtten Injustice Gates op om de onrechtvaardigheid van de loonkloof v/m tastbaar te maken. Tegelijkertijd verspreidden ze schandalige flyers en affiches met een kale, zwarte, dikke of rosse man. U vindt het schandalig dat zij minder verdienen. Vindt u dat ook als het om vrouwen gaat? 

Geniet van de creatieve acties van onze vrijwilligers en militanten: 

Persmoment in Brussel:

actie Brussel.jpg

Antwerpen:

actie Antwerpen.jpg

Mechelen:

actie Mechelen.jpg

Aalst:

actie Aalst.jpg

Brugge:

actie Brugge.jpg

‘Rosse mensen moeten minder verdienen’  

Vandaag, 18 maart, is het Equal Pay Day, de dag tot wanneer vrouwen in 2014 moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen in 2013 verdiend hebben. Equal Pay Day is hiermee aan zijn 10e editie toe, maar dat is geen reden tot feesten. De Standaard bracht naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, enkele weken geleden, een lijvig dossier met de nieuwe cijfers over de loonkloof. Die zijn alles behalve rooskleurig, want de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen is in de periode van 1999 tot 2011, het meest recente percentage, slechts met 7 procentpunt afgenomen, van 28% naar 21%. Aan dit tempo zal het nog 37 jaar duren vooraleer de loonkloof gedicht is. Toch kopte De Standaard op 7 maart op haar voorpagina “Loonkloof gehalveerd in 10 jaar.” Van waar die tegenstrijdigheid, of is die er niet? Het is duidelijk, de ene loonkloof is de andere niet. 

In vergelijking met onze eerste Equal Pay Day, die we op 31 maart 2005 organiseerden en waar we met moeite over volledige en betrouwbare statistieken beschikten, kan de loonkloof vandaag nauwkeurig gemeten worden. Kijken we naar de brutomaandlonen van deeltijdse en voltijdse werknemers samen, in de privésector, dan bedraagt de loonkloof vandaag 21%. Wanneer we uitsluitend rekening houden met voltijdse werknemers in de privésector en hun gemiddelde uurloon, bedraagt de loonkloof slechts 7%. Tegenover 10 jaar geleden is dit meer dan een halvering, in 2001 bedroeg dit nog 15%. 

Het goede nieuws is dus dat 10 jaar campagne zijn nut bewezen heeft. De loonkloof is op uurbasis en voor wie voltijds werkt effectief verkleind. Alleen, wie kijkt er naar hoeveel zij of hij op uurbasis verdient? Wat echt telt, is hoeveel salaris er maandelijks op je rekening verschijnt. Daarom rekenen wij op basis van maandlonen van wie voltijds én deeltijds werkt. Dat laatste wordt ons met de regelmaat van de klok verweten: jullie rekenen ook het deeltijdse werk mee en daarom is de loonkloof zo groot. 

Want op het eerste zicht lijkt het inderdaad logisch: wie deeltijds werkt heeft ook maar recht op een deeltijds loon en dus later ook een deeltijds pensioen. En laat het nu, niet zo toevallig, vooral vrouwen zijn die deeltijds werken. Intussen is hun aantal al opgelopen tot 46%, tegenover 10% van de mannen. Dat zijn maar liefst 841.363 vrouwen die voor een deeltijdse job ‘kiezen’. Hen negeren in de statistieken is behoorlijk onrechtvaardig. Zeker als we weten dat maar 11% onder hen werkelijk vrijwillig geen voltijdse job wil uitoefenen. De meeste mensen, ook meer en meer mannen, werken deeltijds omdat ze niet anders kunnen omwille van de combinatie tussen job en gezin of omdat de werkgever gewoonweg geen voltijdse contracten aanbiedt. Deeltijds werk is daarom veel minder een kwestie van willen, des te meer van kunnen en moeten. 

Als we de loonkloof sneller willen verkleinen, zullen we alle oorzaken van de loonkloof moeten aanpakken. We zullen ook komaf moeten maken met wat nu nog ‘vrouwelijke’ sectoren heten. De gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, het onderwijs of de schoonmaak: het zijn daar toch vooral verpleegsters, opvoedsters en verzorgsters, leraressen en schoonmaaksters die de dienst uitmaken. In de sector van de rust- en verzorgingstehuizen is de deeltijdse arbeidsgraad van vrouwen 58%, in de schoonmaak maar liefst 80%. Ondertussen blijven de chemicus, ingenieur of IT’er mannen die voltijds werken. 

De loonkloof blijft een groot onrecht tegenover vrouwen, dat meer en blijvende verontwaardiging verdient. Want een loonkloof van 21% blijft een schande. Vandaar ook dat onze campagne dit jaar met een paar schandalige statements zoals ‘Rosse mensen moeten minder verdienen’ de onrechtvaardigheid van de loonkloof scherp stelt. 

Inga Verhaert, voorzitter zij-kant 
Vera Claes, nationaal secretaris zij-kant

zij-kant en ABVV lanceren hun Equal Pay Day-campagne. Equal Pay Day valt dit jaar op 18 maart.

 

zij-kant en het ABVV vieren in 2014 hun tiende Equal Pay Day-campagne, de dag voor gelijk loon. Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen langer moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar al ontvingen.

 

De loonkloof op maandbasis tussen vrouwen en mannen bedraagt vandaag gemiddeld 21%. (percentage brutomaandloon, in de privésector, deeltijds werk inbegrepen). Tegenover 1999 (28%) is de loonkloof met 7 procentpunt afgenomen. Aan dit tempo zullen we nog 37 jaar actie moeten voeren om volledige loongelijkheid tussen vrouw en man te krijgen.

 

Ter vergelijking: de loonkloof op uurbasis daarentegen (percentage bruto uurloon, in de privésector, enkel voltijds werk) is op tien jaar tijd meer dan gehalveerd, van gemiddeld 15% naar 7%. Het kan dus, de loonkloof verkleinen.

 

To do’s voor meer loongelijkheid v/m

 

ABVV en zij-kant willen geen veertig jaar meer wachten op gelijk loon voor vrouwen en mannen. Iedereen, vrouw of man, beleidsmaker en werkgever, kan bijdragen tot een kleinere loonkloof. We formuleren daarom voor Equal Pay Day 2014 vijf to do’s voor meer loongelijkheid:

 

  1. Bouw collectieve zorgdiensten uit
  2. Doorbreek traditionele rollenpatronen
  3. Pas de loonkloofwet van 22 april 2012 integraal toe
  4. Versterk het collectief overleg
  5. Informeer mensen over hun studie- en loopbaankeuzes.

 

De campagne Equal Pay Day 2014: “Het is schandalig …”

 

De positieve evolutie die we in de uurlonen zien, moet ook kunnen voor de maandlonen. zij-kant en het ABVV vinden het een schande dat vrouwen in 2014 nog steeds 21% minder verdienen dan mannen. We kennen intussen een aantal oorzaken van de loonkloof, maar deze rechtvaardigen haar zeker niet. Bovendien blijft een deel van de loonkloof onverklaard. Dit laat ruimte voor vooroordelen, stereotypering en discriminatie bij de loonvorming.

 

Daarom vragen het ABVV en zij-kant dit jaar tijdens de Equal Pay Day campagne aan het grote publiek, werkgevers en beleidsmakers: “U vindt het schandalig dat kale, rosse, dikke of zwarte mensen minder verdienen. Waarom vindt u dit niet voor vrouwen …?”

 

Campagnemateriaal voor meer loongelijkheid v/m

 

zij-kant en ABVV lanceren de Equal Pay Day-campagne online met de vernieuwde website www.equalpayday.be en een originele app voor Facebook, een face swap die vrouwen transformeert zodat ze eindelijk evenveel als een man kunnen verdienen. Of ze er écht op vooruit gaan, valt te bezien.

 

Daarnaast zijn 4 affiches, postkaarten en een uitvoerig persdossier over de campagne beschikbaar. Er is ook een bestelpagina voor wie het materiaal wil aanvragen. Vier beelden met een kale, rosse, dikke of zwarte man die minder moeten verdienen omdat hij kaal, ros, dik of zwart is. Wij vinden dit schandalig. Evengoed vinden we het schandalig dat vrouwen minder verdienen.


collage koppen 2.jpg

 

Equal Pay Day staat ook bekend om zijn spraakmakende spots. zij-kant en communicatiebureau mortierbrigade brengen dit jaar twee confronterende clips, waarin de verteller uitlegt waarom dikke en zwarte mensen minder moeten verdienen. Absurd en schandalig, net zoals de loonkloof een schande is.

 

Tijdens Equal Pay Day op 18 maart delen vrijwilligers van zij-kant en ABVV-militanten hun verontwaardiging met het brede publiek op tal van openbare plaatsen en in bedrijven. Zij richten Injustice Gates op om de onrechtvaardigheid van de loonkloof v/m tastbaar te maken. Mannen mogen de fast lane nemen, vrouwen moeten maar een omweg maken.

 

Het persdossier, de face swap, de spotjes, affiches en postkaarten van de Equal Pay Day-campagne 2014 vindt u op www.equalpayday.be.

 

Meer informatie over de nationale en regionale acties op 18 maart krijgt u later. Alle nuttige info zal ook op www.equalpayday.be staan.

 

Volg ons op Twitter: #EPD2014 en Facebook: www.facebook.com/equalpaydaybelgium.

 

Contact: